Thành Công Group

Ủy ban kiểm toán

 

ÔNG ĐINH TẤN TƯỞNG
ÔNG ĐINH TẤN TƯỞNG
Trưởng Ủy Ban

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ kinh tế

Quá trình làm việc

2006 – nay Phó tổng giám đốc Cty TNHH Kiểm toán Sao Việt
8/2004 – 7/2006 Phó giám đốc Cty Hợp danh kiểm Toán SGN
9/1997 – 7/2004 Chủ nhiệm kiểm toán Cty Kiểm toán AFC Sài Gòn
1995 – 8/1997 Chuyên viên kế toán Cty Cổ phần Huy Hoàng
1992 – 1995 Thanh tra viên cục thuế tỉnh Bình Định
1990 – 1991 Chuyên viên tài chính Sở Thủy sản Quãng Ngãi
1989 – 1990 Kế toán trưởng Cty LHNT Thủy sản Quãng Ngãi
1986 – 1989 Kế toán viên Cty LHNT Thủy sản Nghĩa Bình
ÔNG KIM JONG GAK
ÔNG KIM JONG GAK
Thành Viên

Trình độ văn hóa

Cử nhân Luật/Xây dựng/Quản lý dự án

Quá trình làm việc

2019 – Nay: Giám đốc điều hành Cty TNHH Thêm vào thắng lợi cho đối tác
12/2017 – 3/2018: Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám Đốc TC
4/2015 – Nay: Thành viên HĐQT TC
2009 – 3/2015: Thành viên HĐQT,
Tổng Giám Đốc TC
2006 – 2009: Giám đốc chiến lược – Tập đoàn E-Land (Korea)
1996 – 2005: Công ty E-Land Srilanka
1993 – 1995: Công ty E-Land Việt Nam
1990 – 1993: Tập đoàn E- Land (E-Land World)
ÔNG PARK HEUNG SU
ÔNG PARK HEUNG SU
Thành viên