Thanh Cong

Audit Committee

ÔNG ĐINH TẤN TƯỞNG
ÔNG ĐINH TẤN TƯỞNG
Trưởng Ủy Ban

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ kinh tế

Quá trình làm việc

2006 – nay Phó tổng giám đốc Cty TNHH Kiểm toán Sao Việt
8/2004 – 7/2006 Phó giám đốc Cty Hợp danh kiểm Toán SGN
9/1997 – 7/2004 Chủ nhiệm kiểm toán Cty Kiểm toán AFC Sài Gòn
1995 – 8/1997 Chuyên viên kế toán Cty Cổ phần Huy Hoàng
1992 – 1995 Thanh tra viên cục thuế tỉnh Bình Định
1990 – 1991 Chuyên viên tài chính Sở Thủy sản Quãng Ngãi
1989 – 1990 Kế toán trưởng Cty LHNT Thủy sản Quãng Ngãi
1986 – 1989 Kế toán viên Cty LHNT Thủy sản Nghĩa Bình
ÔNG KIM JONG GAK
ÔNG KIM JONG GAK
Thành Viên

Trình độ văn hóa

Cử nhân Luật/Xây dựng/Quản lý dự án

Quá trình làm việc

2019 – Nay: Giám đốc điều hành Cty TNHH Thêm vào thắng lợi cho đối tác
12/2017 – 3/2018: Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám Đốc TC
4/2015 – Nay: Thành viên HĐQT TC
2009 – 3/2015: Thành viên HĐQT,
Tổng Giám Đốc TC
2006 – 2009: Giám đốc chiến lược – Tập đoàn E-Land (Korea)
1996 – 2005: Công ty E-Land Srilanka
1993 – 1995: Công ty E-Land Việt Nam
1990 – 1993: Tập đoàn E- Land (E-Land World)
ÔNG PARK HEUNG SU
ÔNG PARK HEUNG SU
Thành viên