Thành Công Group

Hội đồng quản trị

ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
Chủ tịch HĐQT

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Cử nhân CNTT

Quá trình làm việc

11/2019 – Nay: Phó Tổng Giám Đốc
6/2018 – 10/2019: Giám đốc Bất động sản – Đầu tư
9/2014 – 5/2018: Giám đốc Đầu tư và Quan hệ cổ đông
2012 – 8/2014: Trưởng phòng Đầu tư và Quan hệ cổ đông
2010 – 2012: Trưởng phòng chiến lược TC
2008 – 2009: Trưởng phòng CNTT TC
ÔNG PARK HEUNG SU
ÔNG PARK HEUNG SU
Phó chủ Tịch HĐQT

Trình độ văn hóa

Tiến Sĩ

Quá trình làm việc

2020 – Nay: Gám đốc Kotiti Việt Nam
2014 – 2020: Tổng quản lý Kotiti Korea
2011 – 2013: Giám đốc Kotiti Việt Nam
1993 – 2011: Quản lý Kotiti Korea
ÔNG JUNG SUNG KWAN
ÔNG JUNG SUNG KWAN
Thành Viên HĐQT

Trình độ văn hóa

Cử nhân quản lý doanh nghiệp

Quá trình làm việc

5/2021-nay: Tổng Giám Đốc
4/2020-5/2021: Người đứng đầu của Eland Retail Ltd Korea
4/2018-3/2020 Người đại diện của Eland China Retail.
7/2016-3/2018 Người đại diện của Eland Retail.
2/2014-6/2016 Giám đốc chiến lược tập đoàn Eland Retail
6/2012-1/2014 Giám đốc sản xuất của Tập đoàn Eland
1/2010-5/2012 Người đứng đầu của Eland Retail Ltd Korea
1/2010-5/2012 Người đứng đầu của Eland Retail Ltd Korea
7/1991-12/2009 Tập đoàn E- Land (E-Land World)
ÔNG LEE EUN HONG
ÔNG LEE EUN HONG
Thành Viên HĐQT

Trình độ văn hóa

Kỹ sư điện – Cử nhân quản lý doanh nghiệp

Quá trình làm việc

5/2021 – Nay: Thành viên HĐQT
3/2018 – 4/2021 Thành viên HĐQT,
Tổng Giám Đốc TC
12/2017 – 3/2018 Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám Đốc TC
4/2015 – 1/2016 Thành viên HĐQT TC
2009 – 3/2015 Thành viên HĐQT,
Tổng Giám Đốc TC
2006 – 2009 Giám đốc chiến lược – Tập đoàn E-Land (Korea)
1996 – 2005 Công ty E-Land Srilanka
1993 – 1995 Công ty E-Land Việt Nam
1990 – 1993 Tập đoàn E- Land (E-Land World)
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
Thành Viên HĐQT

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ Tài chính – Cử nhân ĐH Tài chính

Quá trình làm việc

16/3/2022 – Nay: Thành viên HĐQT- TC
Giám đốc tài chính TC
9/2014 – 15/3/2022: Thành viên HĐQT- TC
Kế toán trưởng TC, Giám đốc tài chính kế toán TC
2010 – 8/2014: Thành viên HĐQT- TC
Kế toán trưởng TC
2009 – 2010: Trưởng phòng Đầu tư phát triển TC
1995 – 2009: Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn
ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA
ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA
Thành viên HĐQT

Trình độ văn hóa

Cử nhân kinh tế

Quá trình làm việc

2016 – Nay: Chủ tịch HDTV Cty TNHH TMXD Thanh Long
1999 – 2016: Phó chủ tịch HDQT Cty CP Prime Group
1999: Kế toán trưởng Cty CP CMC
ÔNG KIM Il KYU
ÔNG KIM Il KYU
Thành viên HĐQT

Trình độ văn hóa

Cử nhân quản trị kinh doanh

Quá trình làm việc

2019 – Nay: Phó chủ tịch kim người đại diện Cty TNHH Eland Construction
2017 – 2018: Người đại diện Cty TNHH Eland World
2015 – 2016: Người đại diện Cty TNHH Eland Construction
2013 – 2014: Người đứng đầu Cty TNHH Eland Park
2010 – 2012: Giám đốc chiến lược tập đoàn Eland Group
ÔNG KIM JONG GAK
ÔNG KIM JONG GAK
Thành viên độc lập HĐQT

Trình độ văn hóa

Cử nhân Luật/Xây dựng/Quản lý dự án

Quá trình làm việc

2019 – Nay: Chủ tịch hội hàn kiều TP.HCM
2018 – Nay: Giám đốc điều hành Cty TNHH Seedon Partners
2013 – Nay: Giám đốc điều hành Cty TNHH Việt Hàn Thời Điểm
2010 – 2018: Giám đốc điều hành Cty TNHH Thêm vào thắng lợi cho đối tác
ÔNG ĐINH TẤN TƯỞNG
ÔNG ĐINH TẤN TƯỞNG
Thành Viên Độc Lập HĐQT

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ kinh tế

Quá trình làm việc

2006 – nay Phó tổng giám đốc Cty TNHH Kiểm toán Sao Việt
8/2004 – 7/2006 Phó giám đốc Cty Hợp danh kiểm Toán SGN
9/1997 – 7/2004 Chủ nhiệm kiểm toán Cty Kiểm toán AFC Sài Gòn
1995 – 8/1997 Chuyên viên kế toán Cty Cổ phần Huy Hoàng
1992 – 1995 Thanh tra viên cục thuế tỉnh Bình Định
1990 – 1991 Chuyên viên tài chính Sở Thủy sản Quãng Ngãi
1989 – 1990 Kế toán trưởng Cty LHNT Thủy sản Quãng Ngãi
1986 – 1989 Kế toán viên Cty LHNT Thủy sản Nghĩa Bình
BÀ HUỲNH THỊ THU SA
BÀ HUỲNH THỊ THU SA
Thư ký HĐQT

Trình độ văn hóa

Cử nhân Luật, Luật sư

Quá trình làm việc

2009 – Nay: Thư ký HĐQT
2011 – Nay: Trưởng phòng Pháp chế
2008 – 2011: Trưởng phòng Hành chính