Thành Công Group

Kỷ nguyên của những thành phố công nghệ và kết nối cao.

Thông tin dự án

Chúng tôi muốn tạo ra những thành phố công nghệ và kết nối cao có sự kết hợp hài hòa giữa chức năng và mỹ quan.

Tên dự án

Dự án TC2

Thời gian thực hiện dự án

36 tháng (Ước tính)

Diện tích

66.478 m2

Vị trí

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Kế hoạch

Khu phức hợp (Thành phố mang chủ đề)

Tiến độ

Giai đoạn lập kế hoạch