Thành Công Group

Đại hội đồng cổ đông

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
NgàyĐịa điểmKỳ họp
30/06/2023Nhà hàng Hoa Sứ 2 (Tầng Trệt) - Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt,Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 17

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 17 (Năm 2023)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2 (Tầng Trệt) - Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt,Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.

Văn bảnTải về
1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2023
1a. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2023
1b. Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHCĐ 2023
1c. Mẫu phiếu bầu cử tại ĐHCĐ 2023
1d. Thẻ biểu quyết từ xa
2. Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 - chốt ngày 30.05.2023
3. Chương trình nghị sự ĐHCĐ 2023
4. Nội quy Đại hội cổ đông
5. Báo cáo của HĐQT 2022
6. Báo cáo của UBKT
7. Phân phối lợi nhuận 2021 , điều chỉnh cổ tức 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023
8. Báo cáo thù lao của HĐQT và thu nhập BGĐ 2022
9. Kế hoạch thù lao HĐQT 2023
10. Lựa chọn công ty kiểm toán 2023
11. Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu thưởng

12. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh

 
Tải Về
13. Tờ trình sửa đổi điều lệ 2023Tải Về
13a. Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần thứ 14Tải Về
14. Tờ trình miễn chào mua công khaiTải Về
15. Tờ trình thông qua thư từ nhiệm TV.HĐQT và bầu cử bổ sung TV.HĐQTTải Về
15a. Sơ yếu lý lịch Ông Kim Soung GyuTải Về
16. Thể lệ bầu cử thành viên HĐQTTải Về
17. Báo cáo hoạt động 2022 và Kế hoạch 2023Tải Về
18. Dự thảo nghị quyết 01 ĐHCĐ 2023Tải Về
19. Dự thảo nghị quyết 02 ĐHCĐ 2023 thưởng cổ phiếuTải Về
20. Dự thảo nghị quyết 03 về tăng vốn điều lệTải Về
21. Dự thảo nghị quyết 04 về sửa đổi ngành nghề kinh doanhTải Về
22. Dự thảo tờ trình sửa đổi quy chế quản trị nội bộ 2023Tải Về
22a. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công tyTải Về
22b. Quy chế tổ chức đại hội trực tuyến và đại hội kết hợpTải Về
23. Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQTTải Về
24. Biên bản kiểm phiếu biểu quyếtTải Về
25.Biên bản họp ĐHCĐTải Về
26.Nghị quyết 01Tải Về
27.Nghị quyết 02Tải Về
28.Nghị quyết 03Tải Về
29. Nghị quyết 04Tải Về
30.Thông báo thay đổi nhân sựTải Về
31.Toàn văn bản báo cáo tờ trình thông qua tại ĐH 2023Tải Về
32.Quy chế nội bộ về công ty thông qua tại ĐH 2023Tải Về
33.Điều lệ công ty thông qua tại ĐH 2023Tải Về
NgàyĐịa điểmKỳ họp
15/04/2022Nhà hàng Hoa Sứ 2 (Tầng Trệt) - Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt,Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 16

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 16 (Năm 2022)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2 (Tầng Trệt) - Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt,Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM.www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.

Văn bảnTải về
1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2022
1a. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2022
1b. Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHCĐ 2022
2. Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 - chốt ngày 15.03.2022
3. Chương trình nghị sự ĐHCĐ 2022
4. Nội quy Đại hội cổ đông
5. Phân phối lợi nhuận 2020-2021 và Kế hoạch 2022
6. Tờ trình tăng vốn điều lệ do thưởng 15% cổ phiếu năm 2021
7. Báo cáo của UBKT
8. Lựa chọn công ty kiểm toán 2022
9. Báo cáo thù lao của HĐQT và thu nhập BGĐ 2021
10. Kế hoạch thù lao HĐQT 2022
11. Tờ trình sửa đổi điều lệ 2022
11a. Dự thảo điều lệ công ty sửa đổi 2022
12. Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về QTCT 2022
12a. Dự thảo quy chế nội bộ về QTCT sửa đổi 2022
12b. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và kết hợp trực tuyến-trực tiếp
13. Dự thảo nghị quyết 01 ĐHCĐ 2022
14. Dự thảo nghị quyết 02 ĐHCĐ 2022
15. Dự thảo nghị quyết 03 ĐHCĐ 2022
16. Báo cáo hoạt động 2021 và kế hoạch 2022
17. Báo cáo của HĐQT 2021
18. Nghi quyet so 01 DHCD 2022
19. Nghi quyet so 02 DHCD 2022
20. Nghi quyet so 03 DHCD 2022
21. Bien ban kiem phieu bieu quyet DHCD 2022
22. Bien ban kiem phieu bieu quyet DHCD 2022
23. Toan bo bao cao da thong qua tai DHCD
NgàyĐịa điểmKỳ họp
06/04/2021Hội trường lầu 4, 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCMĐại hội cổ đông thường niên lần thứ 15

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15 (Năm 2021)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường lầu 4, 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.

Văn bảnTải về
1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2021
1a. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2021
1b. Mẫu thẻ biểu quyết tại ĐHCĐ 2021
1c. Mẫu phiếu bầu HĐQT tại ĐHCĐ 2021
2. Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - chốt ngày 09.03.2021
3. Chương trình nghị sự ĐHCĐ 2021
4. Thẻ biểu quyết từ xa
5. Phiếu bầu cử HĐQT từ xa
6. Nội quy ĐHCĐ 2021
7. Báo cáo tình hình đề cử ứng viên
7a. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT - Mr. Lee Eun Hong
7b. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT - Mr. Nguyen Van Nghia
7c. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT - Mr. Tran Nhu Tung
7d. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT - Ms. Nguyen Minh Hao
7e. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT - Mr. Jung Sung Kwan
7f. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT - Mr. Kim Il Kyu
7g. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT - Mr. Dinh Tan Truong
7h. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT - Mr. Kim Jong Gak
7i. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT - Mr. Park Heung Su
8. Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập ban tổng giám đốc 2020
9. Kế hoạch thù lao HĐQT 2021
10. Phân phối lợi nhuận 2019-2020 và kế hoạch 2021
11. Tờ trình tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu 2020
12. Lựa chọn công ty kiểm toán 2021
13. Thể lệ bầu cử HĐQT
14. Báo cáo UBKT 2020
15. Báo cáo hoạt động 2020 và kế hoạch 2021 của TGĐ
16. Báo cáo HĐQT 2020
17. Dự thảo Nghị quyết 02 ĐHCĐ 2021
18. Dự thảo Nghị quyết 03 ĐHCĐ 2021
19. Dự thảo Nghị quyết 04 ĐHCĐ 2021
20. Tờ trình sửa Điều lệ ĐHCĐ 2021
20a. Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần thứ 12 tại ĐHCĐ 2021
21. Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty
21a. Dự thảo sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty
22. Tờ trình sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT
22a. Dự thảo sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT
23. Nghị quyết ĐHCĐ 2021 số 02
24. Nghị quyết ĐHCĐ 2021 số 03
25. Nghị quyết ĐHCĐ 2021 số 04
26. Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
27. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHCĐ 2021
28. Biên bản họp ĐHCĐ 2021
 • Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15
 • Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quy chế bỏ phiếu điện tử
 • Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 14
NgàyĐịa điểmKỳ họp
20/6/2020Hội trường lẩu 4, 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCMĐại hội cổ đông thường niên lần thứ 15

 

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 15 (Năm 2020)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường lầu 4 - 36 T6ay Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú,TP.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.

Văn bảnTải về
1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2020 tháng 6.2020
1a. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2020
2. Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên tháng 6.2020
3. Chương trình Nghị sự ĐHCĐ thường niên tháng 6.2020
4. Thông báo thực hiện biểu quyết từ xa
0. Thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2020
1. Thông báo họp ĐHCĐ 2020
1a. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2020
1b. Mẫu thẻ biểu quyết tại Đại hội
2. Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 - chốt ngày 27.02.2020
3. Chương trình ĐHCĐ 2020
4. Thẻ biểu quyết từ xa
5. Báo cáo hoạt động 2019 và kế hoạch 2020 của Tổng giám đốc
6. Báo cáo HĐQT 2019
7. Thực hiện thanh toán thù lao HĐQT 2019
8. Kế hoạch thù lao HĐQT 2020
9. Lựa chọn công ty kiểm toán 2020
10. Thực hiện phân phối lợi nhuận 2018-2019 và kế hoạch 2020
11. Tờ trình tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phieu1 năm 2019
12. Báo cáo UBKT 2019
13. Nội quy ĐHCĐ 2020
14. Tờ trình số lượng thành viên độc lập HĐQT
15. Báo cáo thường niên 2019
16. Dự thảo Nghị quyết 1A
17. Dự thảo Nghị quyết 02
18. Dự thảo Nghị quyết 03
19. Dự thảo Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
20. Dự thảo tờ trình sửa đổi Điều lệ 2020
20a. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 11
21. Dự thảo Nghị quyết 04 ĐHCĐ 2020
21a. Dự thảo phụ lục kèm Nghị quyết 04 ĐHCĐ 2020
22. Nghị quyết 1A ĐHCĐ 2020
23. Nghị quyết số 02 ĐHCĐ 2020
24. Nghị quyết số 03 ĐHCĐ 2020
25. Nghị quyết số 04 ĐHCĐ 2020
26. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHCĐ 2020
27. Biên bản ĐHCĐ 2020
NgàyĐịa điểmKỳ họp
01/06/202036 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCMLấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quy chế bỏ phiếu điện tử

 

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Văn bảnTải về
1. Thông báo lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3. Dự thảo quy chế bỏ phiếu điện tử
4. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ
5. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến
6. Nghị quyết 01 thông qua quy chế bỏ phiếu điện tử
6.1. Quy chế bỏ phiếu điện tử
NgàyĐịa điểmKỳ họp
10/4/2020Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCMĐại hội cổ đông thường niên lần thứ 14

 

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 14 (Năm 2020)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường lầu 4 - 36 T6ay Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú,TP.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.

Văn bảnTải về
0. Thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2020
1. Thông báo họp ĐHCĐ 2020
1a. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2020
1b. Mẫu thẻ biểu quyết tại Đại hội
2. Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 - chốt ngày 27.02.2020
3. Chương trình ĐHCĐ 2020
4. Thẻ biểu quyết từ xa
5. Báo cáo hoạt động 2019 và kế hoạch 2020 của Tổng giám đốc
6. Báo cáo HĐQT 2019
7. Thực hiện thanh toán thù lao HĐQT 2019
8. Kế hoạch thù lao HĐQT 2020
9. Lựa chọn công ty kiểm toán 2020
10. Thực hiện phân phối lợi nhuận 2018-2019 và kế hoạch 2020
11. Tờ trình tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phieu1 năm 2019
12. Báo cáo UBKT 2019
13. Nội quy ĐHCĐ 2020
14. Tờ trình số lượng thành viên độc lập HĐQT
15. Báo cáo thường niên 2019
16. Dự thảo Nghị quyết 01
17. Dự thảo Nghị quyết 02
18. Dự thảo Nghị quyết 03
NgàyĐịa điểmKỳ họp
12/4/2019Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCMĐại hội cổ đông thường niên lần thứ 13

 

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 13 (Năm 2019)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.

Văn bảnTải về
1. Thông báo họp ĐHCĐ 2019
1a. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2019
1b. Mẫu thẻ biểu quyết tại Đại hội
2. Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 - chốt ngày 27.02.2019
3. Chương trình ĐHCĐ 2019
4. Thẻ biểu quyết từ xa
5. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT từ xa
6. Thực hiện phân phối lợi nhuận 2017_2018 và kế hoạch 2019
7. Tờ trình tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu 2018
8. Lựa chọn kiểm toán 2019
9. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT - BKS 2018
10. Kế hoạch thù lao HĐQT 2019
11. Báo cáo tình hình đề cử ứng viên thành viên độc lập HĐQT
11.1. Lý lịch tóm tắt UV Uông Tiến Thịnh
11.2. Lý lịch tóm tắt UV Ngô Thị Hồng Thu
12. Nội quy ĐHCĐ 2019
13. Báo cáo hoạt động 2018 và kế hoạch 2019 của Tổng giám đốc
14. Tờ trình thay dổi cơ cấu thành viên UBKT
15. Tờ trình thay đổi Điều lệ 2019
15a. Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần 10
16. Báo cáo hoạt động HĐQT-UBKT năm 2018
17. Thể lệ bầu cử
17a. Mẫu phiếu bầu cử HĐQT tại ĐH
18.Báo cáo thường niên 2018
19. Dự thảo Nghị quyết 01 ĐHCĐ 2019
20. Dự thảo Nghị quyết 02 ĐHCĐ 2019 thưởng cổ phiếu
21.Dự thảo Nghị quyết 02 ĐHCĐ 2019 về tăng vốn điều lệ
22. Nghị quyết 01 ĐHCĐ 2019
23. Nghị quyết 02 ĐHCĐ 2019
24. Nghị quyết 03 ĐHCĐ 2019
25. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHCĐ 2019
26. Biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT độc lập
27. Biên bản họp ĐHCĐ 2019
Ngày Địa điểm Kỳ họp
06/4/2018 Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCM Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 12

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 12 (Năm 2018)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 06 tháng 4 năm 2018 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.
Văn bản Tải về
1. Thông báo họp ĐHCĐ 2018
1a. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2018
2. Thông báo đề cử ứng viên độc lập HĐQT
2a. Mẫu thư đề cử ứng viên
2b. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên
3. Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2018
4. Chương trình ĐHCĐ 2018
5. Nội quy ĐHCĐ 2018
5a. Mẫu thẻ biểu quyết
6. Lựa chọn kiểm toán 2018
7. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT-BKS 2017
8. Kế hoạch thù lao HĐQT -BKS 2018
9. Báo cáo chi trả cổ tức bằng CP 2016
10. Điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018
11. Tờ trình tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu 2017
12. Tờ trình sửa đổi Điều lệ 2018
12a. Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần 9
13. Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ
13a. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi
14. Tờ trình tăng số lượng và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
15. Báo cáo HĐQT bổ nhiệm TGĐ nhiệm kỳ 2018-2021
16. Báo cáo HĐQT 2017
17. Báo cáo thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
18. Tờ trình thay đổi mô hình quản trị và thành lập Ban KTNB
19. Báo cáo Ban Kiểm soát
20. Dự thảo Nghị quyết 01 ĐHCĐ 2018
21. Dự thảo Nghị quyết 02 ĐHCĐ thưởng cổ phần
22. Dự thảo Nghị quyết 03 về tăng vốn điều lệ
23. Dự thảo Nghị quyết 04 ĐHCĐ 2018 thay đổi mô hình quản trị
24. Báo cáo tình hình đề cử ứng viên độc lập HĐQT
25. Báo cáo thường niên 2017
26. Nghị quyết 01
27. Nghị quyết 02
28. Nghị quyết 03
29. Nghị quyết 04
30. Biên bản ĐHCĐ thường niên 2018
31. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
 • Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 11
Ngày Địa điểm Kỳ họp
29/12/2017 36 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Văn bản Tải về
1. Thông báo lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3. Tờ trình HĐQT về phương án sáp nhập TCVL
4. Dự thảo hợp đồng sáp nhập
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ sáp nhập TCVL
6. TCM-Nghị Quyết 06 2017 ĐHCĐ
7. TCM-Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
7.1 TCM-Phụ lục Biên bản kiểm phiếu
Ngày Địa điểm Kỳ họp
07/4/2017 Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCM Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 11
 

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 11 (Năm 2017)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 07 tháng 4 năm 2017 tại Nhà hàng Hoa Sứ 1- Đệ Nhất Khách Sạn(lầu 1), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.
Văn bản Tải về
1. Thông báo họp ĐHCĐ 2017
1a. Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2017
1b. Thẻ biểu quyết
2. Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2017
3. Chương trình Đại hội
4. Nội quy Đại hội
6. Báo cáo hoạt động HĐQT 2016
7. Báo cáo của BKS 2016
8. Điều chỉnh phân phối lợi nhuận 2016
9. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017
10. Trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu
11. Lựa chọn kiểm toán 2017
12. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT-BKS
13. Kế hoạch trả thù lao HĐQT-BKS
14. Tờ trình tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
15. Thể lệ bầu cử
16. Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT
16a. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT Lee Woohae
17. Tờ trình sửa Điều lệ 2017
17a. Dự thảo Điều lệ công ty sửa lần 8
18. Tờ trình sửa ngành nghề GDKDN
19. Dự thảo Nghị quyết 01 ĐHCĐ 2017
20. Dự thảo Nghị quyết 02 ĐHCĐ 2017
21. Dự thảo Nghị quyết 03 ĐHCĐ 2017
22. Dự thảo Nghị quyết 04 ĐHCĐ 2017
22a. Phụ lục chỉnh sửa ngành nghề kèm NQ 04
23. Dự thảo Nghị quyết 05 ĐHCĐ 2017
24. Báo cáo thường niên 2016
25. Nghị quyết 01 ĐHCĐ 2017
26. Nghị quyết 02 ĐHCĐ 2017
27. Nghị quyết 03 ĐHCĐ 2017
28. Nghị quyết 04 ĐHCĐ 2017
29. Nghị quyết 05 ĐHCĐ 2017
30. Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT
31. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
32. Biên bản ĐHCĐ thường niên 2017
Ngày Địa điểm Kỳ họp
08/4/2016 Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCM Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 10
 

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 10 (Năm 2016)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 08 tháng 4 năm 2016 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.
Văn bản Tải về
1. Thông báo đề cử ứng viên HĐQT, BKS
1a. Mẫu thư đề cử
1b. Mẫu lý lịch ứng viên
2. Thông báo mời họp
2a. Mẫu giấy ủy quyền
2b. Mẫu thẻ biểu quyết
3. Danh sách cổ đông dự ĐHCĐ 2016
4. Báo cáo thường niên 2015
5. Chương trình ĐHCĐ 2016
6. Nội quy ĐHCĐ
7. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT-BKS
8. Kế hoạch thù lao HĐQT-BKS
9. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016
10. Lựa chọn kiểm toán năm 2016
11. Báo cáo Ban kiểm soát
12. Tờ trình số lượng thành viên HĐQT
13. Tờ trình số lượng thành viên BKS
14. Thể lệ bầu cử
15. Báo cáo tình hình đề cử ứng cử ứng viên HĐQT, BKS
15a. SYLL ứng viên HĐQT- Lee Eun Hong
15b. SYLL ứng viên HĐQT- Phan Thị Huệ
15c. SYLL ứng viên HĐQT- Kim Dong Ju
15d. SYLL ứng viên HĐQT- Han Kukyung
15e. SYLL ứng viên BKS- Choi Haeoi
15f. SYLL ứng viên BKS- Nguyễn Tự Lực
15g. SYLL ứng viên BKS- Nguyễn Hữu Tuấn
15h. SYLL ứng viên HĐQT- Kim Soung Gyu
15i. SYLL ứng viên HĐQT- Nguyễn Minh Hảo
15j. SYLL ứng viên HĐQT- Trần Như Tùng
16. Báo cáo hoạt động HĐQT
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2016
18. Nghị quyết ĐHCĐ 2016
19. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
20. Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT ĐHCĐ 2016
21. Biên bản kiểm phiếu bầu BKS ĐHCĐ 2016
22. Biên bản ĐHCĐ 2016
NgàyĐịa điểmKỳ họp
04/4/2015Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCMĐại hội cổ đông thường niên lần thứ 9

 

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 9 (Năm 2015)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 4 năm 2015 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, tp.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.

Văn bảnTải về
1. Thông báo mời họp
1a. Mẫu giấy Ủy quyền
2. Danh sách cổ đông dự ĐHCĐ 2015
3. Chương trình ĐHCĐ 2015
4. Nội quy ĐHCĐ
4a. Thẻ biểu quyết
5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT-BKS
6.Kế hoạch thù lao HĐQT-BKS
7.Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
8.Lựa chọn kiểm toán năm 2015
9.Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT
10.Báo cáo Ban kiểm soát
11.Báo cáo thường niên 2014
12.Tờ trình sửa Điều lệ
12a. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi lần 7
13. Báo cáo hoạt động HĐQT
14. Tờ trình phê chuẩn TGĐ NK 2015
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2015
16. Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thương Niên Năm 2015
17. Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết
18. Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niển Năm 2015
NgàyĐịa điểmKỳ họp
29/3/2014Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCMĐại hội cổ đông thường niên lần thứ 8

 

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 8 (Năm 2014)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2014 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, tp.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.

Văn bảnTải về
1. Thông báo mời họp
1a. Mẫu giấy Ủy quyền
2. Danh sách cổ đông dự ĐHCĐ 2014
3. Chương trình ĐHCĐ 2014
4. Nội quy ĐHCĐ 2014
4a. Mẫu thẻ biểu quyết
5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT -BKS 2013
6. Kế hoạch thù lao HĐQT -BKS 2014
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2014
8. Lựa chọn công ty kiểm toán 2014
9. Tờ trình từ nhiệm TV HĐQT
10. Tờ trình sửa Điều lệ Công ty
10a. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi lần 6
11. Báo cáo Ban Kiểm soát 2014
12. Báo cáo hoạt động HDQT
13. Báo cáo thường niên
14. Báo cáo kết quả 2013 & Kế hoạch 2014
15. Dự thảo Nghị quyết 01 ĐHCĐ 2013
16. Dự thảo Nghị quyết 02 ĐHCĐ 2013
17. Biên Bản Đại Hội Cổ Đông Thương Niên Năm 2014
18. Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết
19. Nghị Quyết 01 Đại Hội Cổ Đông Thường Niển Năm 2014
20. Nghị Quyết 02 Đại Hội Cổ Đông Thường Niển Năm 2014
Ngày Địa điểm Kỳ họp
26/04/2013 Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCM Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 7

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 7 (Năm 2013)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2013 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, tp.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.
Văn bản Tải về
1. Thông báo mời họp
2. Mẫu giấy Ủy quyền
3. Danh sách cổ đông dự ĐHCĐ 2013
4. Chương trình ĐHCĐ 2013
5. Nội quy ĐHCĐ 2013
6. Báo cáo trả thù lao HĐQT-BKS 2012
7. Kế hoạch trả thù lao HĐQT-BKS 2013
8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2013
9. Lựa chọn kiểm toán 2013
10. Mẫu thẻ biểu quyết
11. Tờ trình cổ tức 2012
12. Tờ trình từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
13. Tờ trình sửa Điều lệ
14. Dự thảo - Điều lệ công ty sửa lần 5
15. Tờ trình Từ nhiệm TV HĐQT
16. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT
17. Thể lệ bầu cử
18. Báo cáo hoạt động HĐQT
19. Báo cáo kết quả HĐKD 2012 và kế hoạch 2013
20. Dự thảo Nghị quyết 01 - ĐHCĐ 2013
21. Dự thảo Nghị quyết 02 - ĐHCĐ 2013
22. Dự thảo Nghị quyết 03 - ĐHCĐ 2013
23. Báo cáo BKS 2012
24.1. Nghị Quyết 01 ĐHCĐ 2013
24.2. Nghị Quyết 02 ĐHCĐ 2013
24.3. Nghị Quyết 03 ĐHCĐ 2013
25. Biên bản kiểm phiếu bầu cử ĐHCĐ 2013
26. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHCĐ 2013
27. Biên bản ĐHCĐ 2013
NgàyĐịa điểmKỳ họp
21/04/2012Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCMĐại hội cổ đông thường niên lần thứ 6

 

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 6 (Năm 2012)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2012 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, tp.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.

Văn bảnTải về
1. Thông báo mời họp
2. Ủy quyền dự họp ĐHCĐ
3. Báo cáo chi trả thù lao HDQT-BKS 2011
4. Kế hoạch thù lao HDQT-BKS 2012
5 Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2012
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán
7. Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ năm 2012
8. Chương trình Đại hội
9. Nội quy Đại hội
10. Phê chuẩn Tổng Giám Đốc
11. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
12. Báo cáo thường niên
13. Chương trình Đại hội bổ sung
14. Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT
15. Tăng số lượng và bầu bổ sung BKS
16. Báo cáo đề cử HĐQT và BKS
17. Thể lệ bầu cử
18. Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT
19. Hồ sơ đề cử thành viên BKS
20. Nghị quyết ĐHCĐ
21. Bổ sung nghị quyết ĐHCĐ
22. Biên bản ĐHCĐ
Ngày Địa điểm Kỳ họp
29/04/2011 Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn(Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, Tp.HCM Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 5
 

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 5 (Năm 2011)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2011 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2- Đệ Nhất Khách Sạn, số 25 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, tp.HCM. www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.
Văn bản Tải về
1. Thông báo mời họp
2. Ủy quyền dự họp ĐHCĐ
3. Thông báo ứng cử, đề cử HĐQT, BKS
4. Mẫu lý lịch ứng viên
5. Mẫu đơn đề cử
6. Mẫu đơn ứng cử
7. Danh sách nhóm cổ đông kèm đơn đề cử
8. Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 2011
9. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010
10. Báo cáo thường niên năm 2010
11. Lý lịch tóm tắt ứng viên HĐQT
12. Lý lịch tóm tắt ứng viên BKS
13. Báo cáo của BKS
14. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS 2010
15. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2011
16. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2011
17. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2011
18. Chương trình ĐH
19. Nội quy đại hội
20. Thể lệ bầu cử
21. Báo cáo kết quả chi trả 3% CP thưởng
22. Tờ trình số lượng thành viên HĐQT
23. Tờ trình số lượng thành viên BKS
24.Báo cáo tình hình ứng viên đề cử-ứng cử
25. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
26. Nghị Quyết 01
27. Nghị Quyết 02
28. Biên bản ĐHCĐ
NgàyĐịa điểmKỳ họp
17/04/2010Nhà hàng Hoa Sứ 1-Đệ Nhất khách sạn 18 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, TP. HCMĐại hội cổ đông thường niên lần thứ 4

 

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 4 (Năm 2010)

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 4 năm 2010 tại Nhà hàng Hoa Sứ 1- Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, Phường 4 , Quận Tân Bình, TP.HCM.
www.thanhcong.com.vn công bố chương trình nội dung và tài liệu tại Đại hội.

Văn bảnTải về
Bài Phát Biểu Của Tổng Giám Đốc
1. Chương trình Đại hội
2. Nội quy tại Đại hội
3. Tờ trình v/v lchọn đơn vị kiểm toán
4. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS
5. Tờ trình v/v gửi thông báo ĐHCĐ
6. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2009
7. Tờ trình cổ tức còn lại năm 2009
8. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT-BKS
9. Kế họach phân phối lợi nhuận
10. Báo cáo thường niên Năm báo cáo: 2009
11. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
12. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
13. Báo cáo BKS tại ĐHCĐ 2010
NgàyĐịa điểmKỳ họp
25/04/2009Khách sạn Đệ Nhất (Số 18 Hoàng Việt, Q.Tân Bình, TP.HCM)Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3
NgàyĐịa điểmKỳ họp
26/04/2008Khách sạn Đệ Nhất (Số 18 Hoàng Việt, Q.Tân Bình, TP.HCM)Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 (Phiên 2)
26/04/2008Khách sạn White Palace (Số 194 Hoàng Văn Thu, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.)Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 (Phiên 1)
NgàyĐịa điểmKỳ họp
08/12/2007Khách sạn Đệ Nhất (Số 18 Hoàng Việt, Q.Tân Bình, TP.HCM)Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 (Về việc thông qua phương án phát hành thêm 16,017,503 cổ phiếu)
14/04/2007Khách sạn Park Hyatt SaiGon (Số 01 Công Trường Lam Sơn, Q.1, TP.HCM.)Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 1
NgàyĐịa điểmKỳ họp
27/05/2006Khách sạn New World SaiGon (76 Lê Lai, Q. 1, TP.HCM)Đại hội cổ đông thành lập