Thành Công Group

Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm Nhìn

CÔNG TY DỆT MAY SỐ 1 TOÀN CẦU

CHÚNG TÔI NHẬN THẤY…

Bằng khát khao và làm việc sáng tạo từng ngày, chúng tôi tạo ra những sản phẩm có giá trị vượt trội gắn liền với chiến lược phát triển bền vững, hướng đến vị thế dẫn đầu trên thị trường dệt may toàn cầu trong thời gian tới.

Sứ Mệnh

CHÚNG TÔI LÀM VIỆC CHO…

Khách hàng

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Nhà Đầu Tư

Mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư tin tưởng vào tri thức và tính chính trực của chúng tôi.

Nhân Viên

Mang đến sự tự tin trong cuộc sống cho nhân viên thông qua sự đóng góp đầy ý nghĩa của họ.

Nhà Cung Cấp

Mang đến sự hài lòng cho nhà cung cấp qua các giao dịch công bằng và minh bạch.

Giá Trị Cốt Lõi

LÝ DO CHÚNG TÔI LÀM VIỆC…

Lợi Nhuận

Duy trì lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư cũng như nâng cao vị thế của Công ty.

Chính Trực

Trung thực trong môi trường kinh doanh.

Học Hỏi

Nơi làm việc cũng là trường học về tri thức và nhân cách.

Phục Vụ

Khách hàng là thượng đế, cộng đồng là gia đình.