Thành Công Group

Cung cấp cuộc sống tiện nghi thoải mái là giá trị lớn nhất của chúng tôi trong việc xây dựng nhà ở.

Thông tin dự án

Với dự án này chúng tôi mong muốn khách hàng có được trải nghiệm về tiêu chuẩn đích thực của văn hóa khu dân cư và tận hưởng thời gian hạnh phúc nhất cùng với gia đình.

Tên dự án

Dự án TC1

Thời gian thực hiện dự án

24 tháng (Ước tính)

Diện tích

9.898 m2

Vị trí

Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Kế hoạch

Khu dân cư (Căn hộ)

Tiến độ

Đang thành lập công ty liên doanh và làm thủ tục xây dựng