Thành Công Group

Liên hệ

KINH DOANH A

Ông Nguyễn Hoàng Phương – Quản Lý Cấp Cao Sale A

(84.028) 3815.3962
Ext:
Điện thoại
Email
phuongnh@thanhcong.com.vn
linh.ntt@thanhcong.com.vn

KINH DOANH B & Vải

Ông Yeom Jeong Jin – Giám Đốc Kinh Doanh Sale B & Vải

(84.028) 3815.3962
Ext:
Điện thoại
Email
jay@thanhcong.com.vn oanhltk@thanhcong.com.vn trinhnt@thanhcong.com.vn tuyetntn@thanhcong.com.vn

KINH DOANH C

Bà. Park Shin Young – Giám Đốc Kinh Doanh Sale C

(84.028) 3815.3962
Ext:
Điện thoại
Email
erika_park72@thanhcong.com.vn yen.le@thanhcong.com.vn lytth@thanhcong.com.vn

KINH DOANH D

Ông. Ko Dong Kook – GĐ Kinh Doanh Sale D

(84.028) 3815.3962
Ext:
Điện thoại
Email
kodk@thanhcong.com.vn huongntd@thanhcong.com.vn

KINH DOANH NỘI ĐỊA

Bà. Nguyễn Thị Trinh – Trưởng Phòng Kinh Doanh

(84.028) 3815.3962
Ext.
Điện thoại
Email
trinhnt@thanhcong.com.vn

KINH DOANH SỢI

Ông Im JunHyug – Giám Đốc Kinh Doanh Sợi

(84.028) 3815.3962
Ext:
Điện thoại
Email
imjh@thanhcong.com.vn hunglm@thanhcong.com.vn

Trụ Sở Chính !

(84.028) 3815.3962
3815.3968
(84.028) 3815.4008
3815.2757
tcm@thanhcong.com.vn
info@thanhcong.com.vn
36 Tây Thạnh, Q. Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam