Thành Công Group

Liên hệ

KINH DOANH B & Vải

Ông Yeom Jeong Jin – Giám Đốc Kinh Doanh Sale Áo & Vải

(84.028) 3815.3962
Ext:
Điện thoại

Email
oanhltk@thanhcong.com.vn
trinhnt@thanhcong.com.vn tuyetntn@thanhcong.com.vn

KINH DOANH A

Bà Ngô Thụy Trúc Linh -Trưởng Phòng Kinh Doanh Sales A (US/UK market)

(84.028) 3815.3962
Ext: 274
Điện thoại
Email
linh.ntt@thanhcong.com.vn

KINH DOANH D

Ông. Ko Dong Kook – GĐ Kinh Doanh Sale D

(84.028) 3815.3962
Ext:
Điện thoại
Email
kodk@thanhcong.com.vn huongntd@thanhcong.com.vn

KINH DOANH NỘI ĐỊA

Bà. Nguyễn Thị Trinh – Trưởng Phòng Kinh Doanh

(84.028) 3815.3962
Ext.
Điện thoại
Email
trinhnt@thanhcong.com.vn

KINH DOANH SỢI

Ông Im JunHyug – Giám Đốc Kinh Doanh Sợi

(84.028) 3815.3962
Ext:
Điện thoại
Email
imjh@thanhcong.com.vn linhptp@thanhcong.com.vn

Trụ Sở Chính !

(84.028) 3815.3962
3815.3968
(84.028) 3815.4008
3815.2757
tcm@thanhcong.com.vn
info@thanhcong.com.vn
36 Tây Thạnh, Q. Tân Phú,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam