Thành Công Group

Lịch Sử Và Chính Sách Cổ Tức

NămCổ tức
201510%
201410% trả bằng tiền mặt
201312% trả bằng tiền mặt
201210% cổ phiếu thưởng
201115% trả bằng tiền mặt
201015% trả bằng tiền mặt
20098% (5% bằng tiền mặt; 3% cổ phiếu thưởng)
20080% cổ tức, thay vào đó, trả cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 12%.
200714% trả bằng tiền mặt
20066% trả bằng tiền mặt (6 tháng cuối năm)