Thành Công Group

CÔNG TY THÀNH CÔNG TỔ CHỨC CUỘC HỌP BÁO CÁO QÚY 1 NĂM 2015

CÔNG TY THÀNH CÔNG TỔ CHỨC CUỘC HỌP BÁO CÁO QÚY 1 NĂM 2015

Ngày 24/4/2015

Nhằm nhìn lại chặng đường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý 1 đầu năm và xây dựng kế hoạch thực hiện cho các quý còn lại của năm 2015, ngày 24 tháng 4, Công ty đã tổ chức buổi họp với sự tham dự của hơn 1030 cán bộ công nhân viên đại diện của các phòng ban Công ty. Tại buổi lễ, đại diện của từng bộ phận đã có bài báo cáo hoạt động và kết quả thực hiện dự án quý 1 đồng thời cũng đề ra mục tiêu phấn đấu cho các quý tiếp theo của năm 2015. Trong quý 1, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt, doanh thu thuần đạt khoảng 28 triệu USD, lợi nhuận thuần đạt mục tiêu đề ra.

Hình ảnh buổi họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *