Thành Công Group

Cổ đông lớn

Tính đến ngày 09 tháng 03 năm 2021

Tên cổ đôngTỷ lệ vốn góp
Eland Asia Holding Pte.Ltd43.23%
Nguyễn Văn Nghĩa10.30%
Cổ đông khác46.47%
Cổ đông tổ chức55.58%
Việt Nam6.91%
Nước ngoài48.67%
Cổ đông cá nhân44.42%
Việt Nam44.10%
Nước ngoài0.32%
Tổng100%
Cổ đông trong nước51.00%
Cổ đông nước ngoài49.00%
Singapore43.23%
Luxembourg1.98%
Liechtenstein1.08%
Japan0.57%
Korea0.33%
Bristish Virgin Island0.25%
Sweeden0.20%
Taiwan0.19%
Bangladesh0.01%
Others1.16%
Tổng100%