Thành Công Group

THÀNH CÔNG TỔ CHỨC HỌP CUỐI NĂM 2014 VÀ LỄ KHỞI ĐỘNG ĐẦU NĂM MỚI 2015

THÀNH CÔNG TỔ CHỨC HỌP CUỐI NĂM 2014 VÀ LỄ KHỞI ĐỘNG ĐẦU NĂM MỚI 2015

Ngày 06/01/2015

Ngày 30/12/2014 Công ty Cổ phần Dệt may Đầu Tư Thương mại Thành Công đã tổ chức cuộc họp cuối năm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014.

Ngày 5/01/2015 Công ty tổ lễ khởi động đầu năm mới, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2015 đồng thời thăng cấp cho 104 cán bộ công nhân viên có thành tích đóng góp xuất sắc cho Công ty trong những năm qua và trao giải thưởng CSR cho những thành viên Công ty đã tham gia và đóng góp nhiệt tình cho hoạt động CSR của Công ty trong năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *