Thành Công Group

Mô hình văn hóa kiến trúc mới.

Thông tin dự án

Thông qua dự án, chúng tôi muốn mang đến không gian tốt nhất với phong cách thiết kế hướng đến tương lai..

Tên dự án

Dự án TC3

Thời gian thực hiện dự án

24 tháng (Ước tính)

Diện tích

13.178 m2

Vị trí

Quận 4, Tp.HCM

Kế hoạch

Khu dân cư & thương mại

Tiến độ

Đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh