Sản phẩm R&BD

SEAWOOD
Cấu trúc

Single Jersey, Interlock, v.v.,

Chất liệu

Viscose, Rayon

Chỉ số sợi

30/1, etc.,

Loại sợi

MVS

Màu sắc

Trắng, Xanh nhạt

SMARTWOOD
Cấu trúc

Single Jersey, Interlock, v.v.,

Chất liệu

Viscose, Rayon

Chỉ số sợi

30/1, etc.,

Loại sợi

MVS

Màu sắc

Trắng, Xanh lá nhạt

TOUGH FIT
Cấu trúc

Single Jersey, Fleece, Double Face, v.v.,

Chất liệu

Polyester, TC, CVC

Chỉ số sợi

20/1, 30/1, 40/1

Loại sợi

MVS

Màu sắc

Đen, Màu xanh, Nâu, Trắng, Vàng, Xám

Wabi Linen
Cấu trúc

Single Jersey, Pique, Zurry v.v.,

Chất liệu

Linen/ Cotton, Linen/Poly, Linen/ Poly

Chỉ số sợi

30/1

Loại sợi

Ring

Màu sắc

Xám, Melange, Tím, Xanh lá, Xanh biển v.v.,

WARMER DRY
Cấu trúc

Single Jersey, Fleece, Double Face, Pique.

Chất liệu

Polyester, TC, CVC, T/R, R/T, T/A

Chỉ số sợi

30/1, 40/1

Loại sợi

Ring, MVS

Màu sắc

Đen, Màu đỏ, Nâu, Sọc, Trắng, Vàng, Xanh

WARMER FIT
Cấu trúc

Single Jersey, Fleece, Double Face, Pique, v.v.,, Single Jersey, Fleece, Double Face, Pique.

Chất liệu

Polyester, TC, R/T,

Chỉ số sợi

30/1, 40/1

Loại sợi

Ring, MVS

Màu sắc

Đen, Màu đỏ, Nâu, Sọc, Trắng, Vàng, Xanh dương

Warmer Heat
Chất liệu

R/A, A/T

Cấu trúc

Single Jersey v.v.,

Loại sợi

Ring, Compact

Chỉ số sợi

40/1

Màu sắc

Đen, Trắng, Melange v.v.,

WARMER SOFT
Cấu trúc

Single Jersey, Fleece, Double Face, Pique, v.v.,

Chất liệu

Polyester, TC, R/T,

Chỉ số sợi

30/1, 40/1

Loại sợi

Ring, MVS

Màu sắc

Đen, Màu đỏ, Màu xanh, Nâu, Trắng, Vàng