Thành Công Group

Tin tức & sự kiện

CÔNG TY CP DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG KHỞI ĐỘNG TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP

Ngày 21/11/2022, CTCP Dệt May Thành Công và Công ty TNHH World Fashion Exchange (WFX) đã tổ chức lễ Kickoff nhằm chính thức khởi động và triển khai dự án ERP. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: đại diện Công ty WFX, đại diện lãnh đạo Công ty Thành Công, đội dự án ERP và trưởng các bộ phận phòng ban của công ty.

Ông Anupam Jaiswal – Phó Chủ tịch Triển khai Toàn cầu của WFX, bắt đầu cuộc họp bằng cách trình bày tổng quan về dự án, bao gồm phạm vi công việc và các mốc dự án quan trọng, xác định các bên liên quan và trách nhiệm của họ trong dự án này. Ngoài ra, với kinh nghiệm nhiều năm trong việc triển khai thành công giải pháp phần mềm cho ngành Dệt May tại Việt Nam và trên toàn thế giới, WFX cũng bày tỏ niềm tin của họ với tư cách là một đối tác phần mềm, để hỗ trợ TC thực hiện thành công chiến lược số hóa và cải thiện quản trị doanh nghiệp.

Tham dự buổi lễ, ông Jung Sung Kwan – Tổng giám đốc công ty, đồng thời là Trưởng ban điều hành dự án, nhấn mạnh yếu tố then chốt trong việc tăng năng suất và hiệu quả chính là năng lực của nhân viên và trình độ sử dụng thành thạo thiết bị/công cụ trong công việc. Để tối ưu hóa công tác quản lý và điều phối, cấp quản lý cần tập trung tìm hiểu và cùng với nhân viên của mình áp dụng và vận hành hệ thống ERP một cách hiệu quả nhất.

Trước đó vào ngày 12/09/2022, Thành Công đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng ERP với đối tác WFX. Với việc triển khai hệ thống ERP mới, song song với kế hoạch tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, Thành Công kỳ vọng sẽ bắt kịp và thích ứng với xu thế chuyển đổi số và chuẩn hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành và trong khu vực, hướng tới chiến lược phát triển bền vững.

Hình ảnh tại buổi họp khởi động triển khai dự án ERP