Thành Công Group

Tin tức & sự kiện

BẢN TIN TCM THÁNG MƯỜI MỘT 2017

1. Thông tin tài chính nổi bật

Hoạt động sản xuất kinh doanh tháng Mười năm 2017 của Công ty doanh thu thuần đạt khoảng 9,987 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 13%. Doanh thu lũy kế 10 tháng đầu năm đạt khoảng 112,974 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 10 tháng đạt khoảng 7,271 triệu USD.

2. Hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR)

Trong tháng Mười vừa qua, Công ty thực hiện nhiều hoạt động CSR, bên cạnh tặng học bổng hàng tháng cho con cán bộ công nhân viên khó khăn. Trong tháng này, Công ty đến thăm và tặng nhu yếu phẩm cho mái ấm Thiên Ân, Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa và tặng nhu yếu phẩm, xe đạp đến trường cho mái ấm Sơn Kỳ. Ngoài ra, Công ty thực hiện chương trình “Happy Mart” bán hàng trợ giá là những nhu yếu phẩm cho công nhân các nhà máy.