Thành Công Group

Tin tức & sự kiện

BẢN TIN TCM THÁNG SÁU 2020

Thông tin tài chính nổi bật

Kết qủa kinh doanh tháng 5/2020 của Công ty, doanh thu 14.044.752 USD đạt 104% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 1.272.082 USD đạt 195% so với kế hoạch. Doanh thu lũy kế 56.743.238 USD đạt 89% so với kế hoạch, lợi nhuận lũy kế 2.997.173 USD đạt 92% so với kế hoạch.

Thông tin khác Trong những tháng qua, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19 nhưng Công ty vẫn đều đặn thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội như hỗ trợ cho các mái ấm, tặng học bổng hàng tháng cho con công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, bán hàng trợ giá hàng tuần cho công nhân qua chương trình Happy Mart, hỗ trợ 2 công nhân không may mắc bệnh hiễm nghèo, số tiền ủng hộ 30 triệu đồng được trích từ quỹ Màu nhiệm 10.000 đồng. Quỹ được quyên góp hàng tháng từ cán bộ công nhân viên công ty để giúp đỡ cho công nhân viên mắc trọng bệnh và có hoàn cảnh khó khăn.