Thành Công Group

Tin tức & sự kiện

BẢN TIN TCM THÁNG BẢY 2017

1. Thông tin tài chính nổi bật

Hoạt động sản xuất kinh doanh tháng Sáu năm 2017 của Công ty đạt kết quả tốt, doanh thu thuần đạt khoảng $10,501 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 16%.

2. Hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR)

Trong tháng Sáu vừa qua, Công ty thực hiện nhiều hoạt động CSR, bên cạnh tặng học bổng hàng tháng cho con cán bộ công nhân viên khó khăn. Trong tháng này, Công ty phối hợp với trường Jeju Hala đến thăm và tặng nhu yếu phẩm cho mái ấm Thiên Ân trị giá 5 triệu đồng, tặng các vật dụng trị giá 18,2 triệu đồng cho mái ấm Sơn Kỳ. Ngoài ra, Công ty thực hiện chương trình “Happy Mart” bán hàng trợ giá là những nhu yếu phẩm cho công nhân các nhà máy. Ngày 16/6/2017, công ty cũng đã trích 18.254.000 đồng từ chương trình Màu nhiệm 10.000 đồng để hỗ trợ cho một công nhân ngành dệt điều trị bệnh ung thư.