Thành Công Group

Tin tức & sự kiện

BẢN TIN TCM THÁNG BA 2021

THÔNG TIN TÀI CHÍNH NỔI BẬT

Kết qủa kinh doanh tháng Hai 2021 của Công ty, doanh thu đạt 9.589.804 USD, doanh thu lũy kế 2 tháng đạt 25.051.669 USD tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tháng 2 đạt 644.199 USD, lợi nhuận lũy kế 2 tháng đạt 1.720.298 USD tăng 110% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 2, Công ty nghỉ Tết 10 ngày nên doanh thu và lợi nhuận tháng 2 không cao so với tháng Giêng..