Thành Công Group

Tin tức & sự kiện

BẢN TIN TCM THÁNG BA 2020

Thông tin tài chính nổi bật

Kết qủa kinh doanh tháng Hai 2020 của Công ty, doanh thu khoảng 12.695.556 USD đạt khoảng 92% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế khoảng 409.085 USD đạt 61% so với kế hoạch. Kết quả kinh doanh lũy kế đến tháng Hai, doanh thu đạt khoảng 21.298.070 USD, lợi nhuận lũy kế đạt khoảng 820.124 USD. Kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch một phần do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.